Měřící přípravky a stroje

Precizní kontrolní přípravky

Vývoj, konstrukce a výroba
měřících přípravků

Měřící přípravky a stroje

Měřící přípravky slouží k jednoznačné kontrole vyráběných nebo osazovaných dílů. Cílem je zajistitit rychlou kontrolu meřením a to i bez nutnosti zatěžovat metrologii. I v dílenských podmínkách jednoduše stanovíte, zda je výrobek v požadovaných tolerancích a vyhovuje pro další kroky výrobního procesu.
Předpokládá se měření dle výkresových požadavků, většinou jsou definována kritická místa pro montáže či kalibraci dílů. Jednotlivé měřící přípravky jsou osazovány pouze kvalitními měřidly, případně měřidlem dle specifického požadavku zákazníka.

Měřící přípravky a stroje umožňují provádět bezchybné pracovní operace i bez nároku na kvalifikovanou pracovní sílu.

Aplikováním systému Poka-Yoke je zajištěna jednoznačná poloha montovaných dílů, proto nelze díl zaměnit a tím je docíleno bezchybné montáže.

Konstrukce měřících přípravků a strojů

  • Mechanicky, pneumaticky a hydraulicky ovládané komponenty

  • Poka-Yoke principy správného založení

  • Využívání 3-2-1 upínacích principů a RPS bodů

  • Logické prvky přípravků a stanic využívají optickou kontrolu snímači pro zajištění přítomnosti dílů a komponent v měřené pozici, indukční čidla a snímače polohy, pneumatické koncové spínače, atp.

  • Pneumatické komponenty Pneumax a Festo

  • Hliníkové stavebnicové systémy Item a Haberkorn

Metrologie - 3D měření

Nedílnou součástí výrobního procesu je mezioperační a konečné uvolnění přípravků metrologem. Samotné měřící přípravky jsou měřeny na 3D stanici CMM a ramenu FARO. Přípravky jsou vždy opatřeny jsou měrovým protokolem.

U složitějších provedení je součástí i dokumentace obsahující návodky na použití a metodiku kontroly dílů. Měřící přípravky plně splňují veškeré požadavky příslušných norem. V rámci vývoje a výroby jsou přípravky navrhovány a vyráběny individuálně s ohledem na optimální řešení potřeb a požadavků zákazníka.

Pošlete nám poptávku

Soubor