Měřící přípravky a měřící stroje

Precizní kontrolní přípravky

Vývoj, konstrukce a výroba
měřících přípravků

Měřící přípravky a stroje

Měřící přípravky slouží k jednoznačné kontrole vyráběných nebo osazovaných dílů. Cílem je zajistitit rychlou kontrolu meřením a to i bez nutnosti zatěžovat metrologii. i v dílenských podmínkách jedoduše stanovíte, zda je výrobek v pořadovaných tolerancích a vyhovuje pro další kroky výrobního procesu. 
Předpokládá se měření dle výkresových požadavků, větsou definovány kritickými místy pro montáže či kalibraci dílů. Jednotlivé měřící přípravky jsou osazovány pouze kvalitními měřidly, případně měřidlem dle požadovaného zadání zákazníka.

Měřící přípravky a stroje umožňují provádět bezchybné pracovní operace i bez nároku na kvalifikovanou pracovní sílu.

Aplikováním systému Poka-Yoke je zajištěna jednostnačná poloha montovaných dílů, proto nelze díl zamenit a tím je docíleno bezchybné montáže.

Konstrukce měřících přípravků a stanic

  • mechanicky, pneumaticky a hydraulicky ovládané komponenty

  • Poka-Yoke principy správného založení

  • Využívání 321 upínací systémy, RPS body 

  • Logické prvky příparvků a stanic využívají optickou kontrolu snímači pro zajištění přítomnosti dílů a komponent v měřené pozici, indukční čidlaa snímače polohy, pneumatické koncové spínače, atp.

  • Pneumatické komponenty Pneumax a Festo

  • Hliníkové stavebnicové koponenty Haberkorn

Metrologie - 3D měření

Nedílnou součástí výrobního procesu je mezioperační i konečné uvolnění přípravků metrologem. Samotné měřící přípravky jsou kontrolovány a následně měřeny na 3D stanici CMM a ramenu FARO, opatřeny jsou měrovým protokolem.

U složitějších provedení je součástí i dokumentace obsahující návodky na použití a metodiku kontroly dílů. Kontrolní přípravky splňují plně veškeré požadavky příslušných norem. V rámci vývoje a výroby jsou kontrolní přípravky navrhovány a varáběny individuálně s ohledem na optimální řešení potřeby a požadavků zákazníka.

Pošlete nám poptávku

Soubor