Tolerance netolerovaných rozměrů


Všechny rozměry, které nejsou na výkrese konkrétně tolerovány, musí zůstat v určitých mezích. Norma ČSN ISO 2768-1 rozděluje hodnoty všeobecných tolerancí do čtyř tříd přesnosti: Jemná – f, třední – m, Hrubá – c, Velmi hrubá – v