Pipe and tube bending, control and measuring jigs HolmTec

The company has been operating since 2005, in the engineering and automotive industries. We mainly deal with the introduction of automation and robotics into production processes, development, modernization and production of single-purpose machines, jigs with established POKA-YOKE principles.

COVID-19

Dear customers and partners, due to the situation regarding COVID-19, we would like to inform you that HolmTec s.r.o. works in normal mode and is available to you.

The main offer of our services

3D pipe/tube bending

Ohýbání trubek tenkostěných i silnostěných je prováděno metodou tzv. tváření za studena, na CNC a NC strojích.
Technologie ohýbání trubek umožňuje plynulé ohýbání v 3D prostoru dle zadaných  koordinátù XYZ nebo dle 3D modelu...

Modelárna CMJ

Kontrolní přípravky slouží k mezioperační i finální  kontrole tvaru, rozměrů, pozic, montážních míst a kompletnosti sestav. Využitím a používáním přípravků jsou eliminovány či zcela minimalizovány možné odchylky... 

Konstrukce / vývoj

Našim zákazníkům nabízíme dlouhodobé zkušenosti v oblasti návrhu a výroby kontrolních přípravků. Rychlým a efektivním způsobem zajistit bezchybnou výstupní nebo mezioperační kontrolu je hlavním cílem každého výrobního procesu...

Oddělení Metrologie

Měření na 3D měřícím rameni Faro nebo souřadnicovém CMM měřícím stroji. obyvklé bývá měření a porovnání 3d modelu se skutečnými díly.
Měříme malé díly v mezioperačních kontrolách , ale také větší díly nebo sestavy...

Your benefits

For our customers, we select the optimal solution with regard to the life of projects, we apply an individual approach to each order.

Zajistíme bezchybnost

" Pomůžeme Vám při uvolňování Vašich výrobků, protože používání kontrolních přípravků Vám zajistí precizní kontrolu "

Ušetříme Váš čas

" Ušetříme Váš při vývoji přípravků a navrhneme optimální řešení podle vašeho zadání a našich zkušeností "

Snížíme náklady

" Snížíme Vaše náklady na reklamace, budete mít jednoznačnou a bezchybnou výstupní kontrolu vašich výrobků.

Vyrobíme i malé série nebo prototypy

" Neplaťte drahý tooling, máme dispozici stovky kladek, trnů, úponů a hladítek i pro Vaši zakázku "

CAD / CAM design office

Zaměřujeme se na: 

svařovací přípravky - upínací přípravky - Polohovací a montážní přípravky - Měřící přípravky - jednoúčelové stroje - 3D tisk prototypových dílů

  • Zpracováváme 3D model návrhu konstrukce.
  • Máme bohaté zkušenosti se zahraničními výkresy.
  • Při návrhu zohledníme naše zkušenosti s danou problematikou.

  • Všechny zakázky na výrobu přípravků a některých dalších produktů, které vyrábíme podložíme vlastním konstrukčním návrhem. 

Vašim myšlenkám a nápadům dáme reálnou podobu.

Principles of POKA-YOKE

Error elimination, better quality, lower costs, increased operator safety, lower operator skill requirements, increased production flexibility, better operator access, simplification and better maintenance

Technique principles of Poka - Yoke

they are one of the most important methods of quality management and improvement of production processes. We apply the principles of Poka Yoke in the construction of inspection templates, clamping jigs, measuring jigs, but also on assembly tables.

By introducing these principles into production, the primary goal is to reduce production defects, then to reduce production costs, mainly due to the minimization of errors. Increased safety and reduced risk of accidents at work and production flow is optimized.